portfolio

Hieronder vind je een greep uit mijn portfolio. Kijk ook eens naar mijn referenties. Wil je meer van me zien? Neem dan contact me op!

Commercials & Voorlichtingsfilms

Voor Veilig Thuis speel ik Juf Evi in hun voorlichtingsfilm voor de meldcode. Met deze film probeert Veilig Thuis professionals in onder andere zorg en onderwijs te laten zien hoe ze om kunnen gaan met de meldcode. Hoe ze bijvoorbeeld een lastig gesprek met ouders aan kunnen gaan, bij vermoedens van kindermishandeling of verwaarlozing. Trots op deze organisatie en trots op mijn bijdrage als juf Evi. 
Voice clips


Public Speaking & Story telling


Short film