Baksteen Ballet

An artwork that combines theater, movement and installation.

No Language required. 

Tickets: here

Teaser videos


Collaborating Makers

Left to right: 

Vitória Aquino 

Performance artist

Jonice van Gemert 

Spatial Designer

Ineke Noordhuizen

Theater maker

 

Supported by: 

Stichting Cultuur Eindhoven

TAC Eindhoven

Artistieke content (NL)

Voel jij je weleens alleen? Het kan lastig zijn om je te verbinden met een ander. Zeker als die ander zich anders gedraagt, er anders uitziet of er andere normen op nahoudt. Het lijkt soms makkelijker afstand te nemen, maar ja. Zonder toenadering geen contact, toch? 

 

In Baksteen Ballet ervaart het publiek de ontastbaarheid,  onzekerheid, én magie van contact, wanneer mensen en een baksteen installatie elkaar benaderen. We worstelen en zoeken naar balans; willen afwijzen, vechten, beheersen en ons eraan overgeven.

 

Met lichaam en bakstenen presenteert Baksteen Ballet een oprechte zoektocht naar contact. 

 

Artistic Content (Eng)

Do you ever feel alone? It can be difficult to connect with someone else. Especially if the other person behaves differently, looks different or has different standards. Sometimes it seems easier to distance yourself, but yes. Without rapprochement no contact, right?

 

In Brick Ballet, the audience experiences the intangibility, uncertainty and magic of contact when people and a brick installation approach each other. We struggle and search for balance; want to reject, fight, control and surrender to it.

 

With body and bricks, Brick Ballet presents a sincere quest for connection.